درباره دکتر مزینانیان

عضو جامعه بین المللی پزشکان هومیوپات LMHI

عضو ممتاز انجمن هومیوپاتی ایران

عضو کمیسیون تخصصی مشورتی طب سنتی و مکمل نظام پزشکی کشور

عضو سازمان نظام پزشکی کشور

دکتر سعید مزینانیان

پزشک هومیوپات (عضو ممتاز انجمن هومیوپاتی کشور)

جناب دکترمزینانیان پزشک هومیوپات کشور هستند و بیش ازیک دهه است که ازطریق طب هومیوپاتی بیماران را ویزیت می نمایند.

 • شماره نظام پزشکی:۶۷۵۹۶
 • تاریخ تولد: ۱۳۵۰

سوابق تحصیلی :

 • دانش آموخته دکترای طب رایج از دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ۱۳۷۷ )
 • دانش آموخته رشته هومیوپاتی از دانشگاه تهران ( ۱۳۸۵ )

سوابق کاری

 • عضو جامعه نظام پزشکی با بیش از ۲۰ سال سابقه
 • نایب رئیس انجمن هومیوپاتی کشور(۱۳۹۱-۱۳۸۹)
 • بازرس انجمن هومیوپاتی کشور(۱۳۹۴-۱۳۹۲)
 • مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ۱۳۸۵ – ۱۳۸۳ )
 • مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ۱۳۸۷ – ۱۳۸۴ )
 • رئیس اورژانس ۱۱۵ استان سمنان (۱۳۸۷-۱۳۷۹ )
 • کارشناس ارشد دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان (۱۳۸۴- ۱۳۷۸)
 • عضوشورای بسیج جامعه پزشکی استان سمنان (۱۳۸۷-۱۳۷۹)
 • دبیر هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( (۱۳۸۴- ۱۳۷۸)
 • استاد دانشکده فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • مسئول گزینش اساتید و دانشجویان ارشد دانشگاه علوم پزشکی سمنان (۱۳۸۴-۱۳۷۸)
 • دبیرستاد اموردانشجویان شاهد و اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان (۱۳۸۴-۱۳۷۸)
 • پزشک معاین و نماینده هیآت پزشکی حج استان سمنان(۱۳۸۰)

درخواست مشاوره

دوست عزیز ، پس از تکمیل این فرم ساده ، از تماس و مشاوره رایگان ما بهره مند خواهید شد.