معرفی همکاران

پزشک مجموعه

سعید مزینانیان

پزشک هومیوپات (عضو ممتاز انجمن هومیوپاتی کشور)

جناب دکترمزینانیان پزشک هومیوپات کشور هستند و بیش ازیک دهه است که ازطریق طب هومیوپاتی بیماران را ویزیت می نمایند.

 • دانش آموخته دکترای طب رایج از دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ۱۳۷۷ )
 • دانش آموخته رشته هومیوپاتی از دانشگاه تهران ( ۱۳۸۵ )
 • پزشک هومیوپات (عضو ممتاز انجمن هومیوپاتی کشور)
 • عضو جامعه نظام پزشکی با بیش از ۲۰ سال سابقه
 • نایب رئیس انجمن هومیوپاتی کشور(۱۳۹۱-۱۳۸۹)

مدیران مجموعه

مدیر امور پزشکی و علمی ، مترجم

مریم مزینانیان

مدیر امور مالی و اجرایی

ماریه مزینانیان

مدیر و مشاور بخش سالم زیستی

مهدخت ترابی

مدیرامور دارویی و پاسخگویی به شکایات

سپیده دیانتی

مدیر روابط عمومی و امور مشاورین

نسیم کاشفی

مشاوران هومیوپاتی

راضیه یعقوبی

 • شماره تماس :۰۲۳۳۵۲۲۰۶۳۸
 • شماره همراه کاری: ۰۹۱۹۱۳۲۱۶۹۵

محبوبه دشتبانی

 • شماره تماس : ۰۲۳۳۳۳۳۴۵۱۲
 • شماره همراه کاری:۰۹۱۹۴۳۲۴۴۵۱

مژده شربتی

 • شماره تماس : ۰۲۳۳۳۴۶۵۲۹۱
 • شماره همراه کاری:۰۹۲۱۵۹۹۶۸۵۶

ریحانه شجاع پور

 • شماره تماس:۰۲۳۳۳۴۶۵۲۹۳
 • شماره همراه کاری:۰۹۱۹۳۳۱۹۵۳۱

زهره خالصی

 • شماره تماس:۰۲۳۳۳۴۵۹۷۷۹
 • شماره همراه کاری:۰۹۱۹۲۷۶۰۵۱۰

فاطمه صفایی

 • شماره تماس : ۰۲۳۳۳۴۶۷۷۰۴
 • شماره همراه کاری:۰۹۳۳۶۳۶۵۱۷۶

معصومه منیری

 • شماره تماس :۰۲۳۳۳۴۶۲۴۷۱
 • شماره همراه کاری:۰۹۱۹۹۲۸۸۳۸۰

محبوبه شجاعان

 • شماره تماس :۰۲۳۳۳۴۵۸۳۳۷
 • شماره همراه کاری:۰۹۳۵۶۷۴۱۵۵۳

الناز اولادی

 • شماره تماس: ۰۲۳۳۳۴۶۴۷۰۵
 • شماره همراه کاری:۰۹۳۰۰۸۵۶۹۸۶

الهه تبریزیان

 • شماره تماس : ۰۲۳۳۳۴۵۷۸۹۳
 • شماره همراه کاری:۰۹۰۱۴۷۳۲۰۳۴

مونا حیدری

 • شماره تماس:۰۲۳۳۳۴۳۳۵۲۴
 • شماره همراه کاری:۰۹۲۱۲۲۵۴۶۴۷

آرزو مقدم

 • شماره تماس :۰۲۳۳۳۴۶۵۲۹۱
 • شماره همراه کاری:۰۹۳۶۴۴۸۴۳۳۷

مرضیه جهان

 • شماره تماس: ۰۲۳۳۳۴۶۵۲۹۲
 • شماره همراه کاری: ۰۹۳۹۵۹۹۵۹۶۳

مریم خدامی

 • شماره تماس: ۰۲۳۳۳۴۶۷۴۰۶
 • شماره همراه کاری: ۰۹۳۷۳۹۵۳۸۰۳

شهلا فخاریان

 • شماره تماس:۰۲۳۳۳۴۶۷۴۰۴
 • شماره همراه کاری:۰۹۱۹۹۹۸۷۷۶۳

فاطمه قراییان

 • شماره تماس:۰۲۳۳۳۴۶۷۴۰۳
 • شماره همراه کاری:۰۹۱۹۳۳۱۹۷۶۴

ریحانه قنداق ساز

 • شماره تماس:۰۲۶۳۲۷۴۵۳۱۴
 • شماره همراه کاری:۰۹۱۲۵۳۱۳۳۵۰

درخواست مشاوره

دوست عزیز ، پس از تکمیل این فرم ساده ، از تماس و مشاوره رایگان ما بهره مند خواهید شد.